มาตรฐาน

 

บริษัท เค.ซี.ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด (เคซีฟู้ด) นอกจากจะเป็นผู้ส่งออกมะขาม รายใหญ่ที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ แล้ว ทางบริษัท ยังได้รับการรับรองมาตราฐานสำคัญมากมาย เช่น HACCP , GMP และ มกษ.